Handel med truede dyr og planter

Publiceret 29-05-2017
Natur Ferie og fritid Artikel

For at beskytte truede dyre- og plantearter er der internationale regler (kaldet CITES) for, hvad man må købe og sælge herhjemme, samt hvad man må importere og eksportere af dyr, planter og produkter heraf. Reglerne bestemmer også, hvad man må tage med hjem fra ferien. Du risikerer at få dine ting konfiskeret og få en bøde, hvis du overtræder disse regler.

Tænk dig om, før du køber souvenirs

På mange rejsemål i udlandet kan du blive tilbudt varer, som er fremstillet af truede dyr og planter fx tasker og smykker. Desværre kan du ikke altid regne med, at sælgeren giver dig de rigtige oplysninger om varen.

Hvis du er i tvivl, så lad være

Er du i tvivl om, hvorvidt du må hjembringe et dyr, en souvenir eller tage noget med hjem fra den lokale natur, så bør du undlade at gøre det.

Husk at få en tilladelse til ind- og udførsel

Det kræver en særlig CITES-tilladelse at ind- og udføre dyr, planter eller produkter, der er omfattet af CITES. Der er dog enkelte undtagelser fra denne regel. Du kan finde mere information om dette på mst.dk. Hvis du ikke har tilladelserne i orden, bliver din vare konfiskeret i tolden, og du risikerer at få en bøde. Det gælder også, hvis du får sendt varen med posten. For de mest truede dyre- og plantearter er det ikke er muligt at opnå tilladelse.

Ansøg om et certifikat, hvis du vil købe eller sælge i Danmark

Godt 1000 af de omkring 5000 dyrearter og 28.000 plantearter omfattet af CITES er omfattet af den strengeste beskyttelse i CITES. Det gælder også forarbejdede produkter af de pågældende arter som fx udstoppede danske rovfugle og ugler, pelse af plettede katte, elfenben, møbler af riopalisander, visse papegøjer og enkelte landskildpadder. Handel med disse arter er helt forbudt, med mindre sælgeren har en dispensation i form af et særligt certifikat. Køb ikke disse særligt truede arter, hvis der ikke er et certifikat. Tjek betingelserne for at få et certifikat og find ansøgningsskema og vejledning på mst.dk.