Huskeregler for færdsel i skove

Publiceret 29-05-2017
Natur Ferie og fritid Artikel

Alle har ret til at færdes i naturen, men du skal huske at tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker.

Hold dig til stier og veje, når du cykler i skoven

Kun i de offentlige skove og kun ved færdsel til fods må man bevæge sig uden for veje og stier. Al motorkørsel i skov er forbudt.

Hold hunde i snor

Hunde skal altid føres i snor i skove. Du må gerne gå med hunden løs, hvis du har fået tilladelse af skovejeren. I de særlige hundeskove må du dog lade din hund løbe frit, hvis du har fuldt herredømme over hunden.

Søg tilladelse til arrangementer i skoven

Hvis I er flere end 30 deltagere i et arrangement, eller hvis du vil afholde et cykelløb, et orienteringsløb eller lignende, skal du søge om tilladelse hos skovens ejer.

Brug de offentlige lejrpladser

Det er ikke tilladt at slå telt op  i danske skove, men du må gerne overnatte under åben himmel eller et primitivt ly.I Naturstyrelsens skoves findes der en række shelters og lejrpladser, som du frit kan benytte til overnatning og teltning gratis.

Udvis anstændig opførsel

Det er tilladt at dyrke sex, forrette sin nødtørft m.v. i naturen, men man skal huske at udvise anstændig adfærd, så man ikke generer andre friluftsgæster.