Jagt med omtanke

Publiceret 29-05-2017
Natur Ferie og fritid Artikel

Historisk set har mennesket været jægere, og mange mennesker nyder stadig at gå på jagt. Læs her vores råd til, hvordan du jager med omtanke.

Jagt kræver gyldigt jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk prøve samt en haglskydeprøve.

Overhold jagttiderne

Det vigtigt, at man overholder jagttiden for de forskellige vildtarter for at opretholde en bæredygtig vildtbestand, og at man sætter sig ind i reglerne for jagt på land og til vands.

Undgå anskydninger

For at nedbringe antallet af anskydninger er det vigtigt, at man kender de anbefalede maksimale skudafstande for jagt med haglgevær: max. 20 meter for råvildt, max 25 meter for ræv og gås og max. 30 meter for øvrige arter, der må nedlægges med haglgevær. Undersøgelser viser tydeligt, at skudafstanden er den absolut afgørende faktor i forhold til anskydninger. Vær derfor bevist om dine skydefærdigheder og skyd kun når der er en god chance for at ramme.

Husk at indberette vildtudbytte

Før du kan få dit jagttegn fornyet, skal du indberette vildtudbytte for det foregående jagt år på www.jagttegn.dk.

Efterlad naturen, som du fandt den

Tag patronhylstre og andet affald med dig. Jagt må ikke efterlade spor i naturen.