Levende lys påvirker dit indeklima

Publiceret 29-05-2017
Bolig Artikel

Levende lys i hjemmet spreder hygge, men de kan også bidrage til et meget dårligt indeklima. Undgå sodende lys med urolig flamme og sørg for udluftning efter afbrænding af levende lys.

Levende lys tegner sig for over halvdelen af partikelforureningen i hjemmene. Det kan medføre ubehagelig gener, f.eks. luftvejsirritation og hovedpine. Lys udsender en større mængde partikler, hvis det soder. Om lyset er et stearin- eller paraffinlys har ikke så stor betydning. Hvis lyset brænder ved optimale forhold (med en rolig og ikke-sodende flamme), så mindskes de sundhedsskadelige partikler i høj grad.

Brug de stearinlys, der forurener mindst

Svanemærkede lys må ikke indeholde duftstoffer, og der stilles blandt andet krav til, hvor meget det må sode. Hvis du har duftlys, så vær opmærksom på, at de indeholder parfumestoffer, som kan give allergiske reaktioner. Brænd ikke gelélys helt i bund, så påvirkes indeklimaet af ekstra mange indholdsstoffer ved afbrænding af den sidste lysmasse.

Sørg for at lysene ikke står i træk

Lys soder mindre, når de brænder med en rolig flamme. Du kan overveje at have lyset i et glas, hvis der er træk.

Klip vægen ned til 1 cm

Lys soder mindre, hvis vægen klippes ned til 1cm, før lyset tændes.

Sluk stearinlys, der brænder ustabilt

Hvis lyset brænser ustablilt, det vil sige oser, hvæser eller lignende, så forurener det mere. 

Luft ud og gør rent.

Du nedsætter mængden af partikler i indeklimaet, når du lufter ud med gennemtræk 5 minutter 2 gange om dagen. Luft også ud, når du har slukket lysene. Kemikalierne fra lysene lander i dit støv, og bliver derfor fastholdt i hjemmet, hvor du kommer i kontakt med det over længere tid. Derfor er det vigtigt også at fjerne støv regelmæssigt - også fra dine lys.

 

For at understøtte udviklingen af lavemissions levende lys, er der foretaget målinger på tre eksemplarer af fem forskellige slags levende lys. Disse målinger er foretaget dels for at karakterisere emissioner fra levende lys og dels for at balancere mulige forskelle på præstationerne for disse. Undersøgelsen bekræfter, at levende lys er en væsentlig kilde til fine partikler i indeklimaet. Undersøgelsen viser også, at emissionen fra lys med optimal forbrænding primært består af vandopløselige salte (brugt til at imprægnere vægen) og har et lavt niveau af carbon black. Resultaterne viser også at stabil afbrænding er en vigtig parameter i udviklingen af mere miljø/sundhedsvenlige lys.
Læs rapporten

 

Miljøstyrelsen har 2017 undersøgt partikeludledningen fra 32 forskellige hvide stagelys som blev solgt på det danske marked af både stearin og paraffin og blandinger. Rapporten bekræfter, at levende lys i hjemmet afgiver store mængder partikler. Testen viste, at ved optimal forbrænding udleder paraffinlys i gennemsnit halvt så mange partikler som stearinlys, men med stor variation og overlap mellem de to vokstyper. I rapporten vurderes det at den største faktor for mængden af partikler er, om lyset soder, da et sodende lys kan udsende en 30-70 gange større mængde kulstofpartikler til luften end et ikke-sodende lys. Kemisk analyse for indhold af bly og nikkel i lysenes voks og væge, påviste bly i fire og nikkel i to af lysenes voks, og bly i 26 af lysenes væger. Dog alle i koncentrationer som ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko for brugere af disse lys.

Miljøstyrelsen har i 2001 undersøgt indholdsstoffer i seks forskellige levende lys som blev solgt på det danske marked i efteråret 2001. Undersøgelsen inkluderer; et hvidt stearinlys af 100% ren stearin, et blåt spindelvævslys af 100% ren stearin, et hvidt fyrfadslys, et blåt gelelys, et duftlys og et stagelys med guldovertræk. Hvilke indholdsstoffer der findes i levende lys er afhængig af kvalitet og lystype, og der kan ud fra Miljøstyrelsens undersøgelser ikke gives noget generelt billede af hvilke indholdsstoffer der findes i forskellige typer lys. Miljøstyrelsen har dog en række råd til forbrugerne.

Kilde: Kortlægning nr. 6, 2002: Indholdsstoffer i levede lys der sælges i detailhandlen