Levende lys påvirker dit indeklima

Publiceret 29-05-2017
Bolig Artikel

Levende lys i hjemmet spreder hygge, men de kan også bidrage til et meget dårligt indeklima.

Godt at vide til næste gang du tænder levende lys.

Sodning fra lys kan minimeres med udluftning bagefter

 • Flere tændte lys i et mindre lokale med ringe luftskifte kan medføre ubehagelige gener og fx forværre luftvejslidelser.
 • Lys udsender en større mængde partikler, hvis det soder.
 • Hvis du lufter ud efter, at lyset er slukket, nedsætter det mængden af partikler i indeklimaet.
 • Sørg for at lysene brænder med rolig flamme, så du undgår sodning derfra.
 • Lys soder mere, hvis de står i træk så undgå træk.
 • Lys soder mindre, hvis vægen klippes ned til 1 cm før, lyset tændes.
 • Køb gerne svanemærkede lys, da der stilles ekstra krav til, hvor meget de må sode.

Duftlys og gelélys

 • Duftlys kan give luftvejsgener, da nogle duftstoffer er allergifremkaldende.
 • Svanemærkede lys må ikke indeholde dufte.
 • Brænder du gelélys helt i bund, påvirkes indeklimaet af ekstra mange indholdsstoffer ved afbrænding af den sidste lysmasse.

Generelle råd om levende lys

 • Lys skal stå på et brandsikkert underlag og ikke på fjernsyn eller andre elektriske genstande

 • Tændte lys kan give forbrænding ved kontakt med flammen eller den flydende voks, så stil dem uden for børns rækkevidde.