Miljøvenlig bilpleje

Publiceret 29-05-2017
Ferie og fritid Artikel

Du kan gøre meget for at mindske den miljøbelastning, vedligeholdelsen af din bil kan udgøre.

Vælg Svanemærkede plejemidler til bilen

Når du vasker din bil, skyller du rengøringsmidlerne ud i spildevandssystemet eller måske direkte ud i naturen, hvis ikke der er et afløb ved vaskepladsen. Sørg derfor for at vælge miljøvenlige plejemidler, der belaster naturen og vandmiljøet mindst muligt.

Vælg en Svanemærket bilvaskehal

Der findes adskillige Svanemærkede bilvaskehaller i Danmark. Du kan finde dem på ecolabel.dk. En Svanemærket vaskehal har et lavt energi- og vandforbrug og bruger miljøvenlige vaskemidler. Så vælg gerne en svanemærket vaskehal, der ligger tæt på din normale rute, hvis det er muligt.

Skrot bilen hos en godkendt autoophugger

For at skrotte biler miljømæssigt korrekt og få udbetalt skrotpræmien skal du aflevere bilen hos en godkendt autoophugger og underskrive en skrotningsattest. Derefter skal bilen afmeldes i motorregisteret.

En svanemærket vaskehal må maksimalt anvende 70 l vand pr. vask, men ofte er vandforbruget helt nede på 35-40 l vand pr. vask. Det lave vandforbrug skyldes, at svanemærkede vaskehaller har installeret et effektivt renseanlæg. Det betyder, at det vand, der bruges til bilvasken, renses og dermed genbruges, inden det ledes ud i et kontrolleret afløb.

Også bilplejemidler lever op til skrappe krav i en svanemærket bilvaskehal. De skal bl.a. være uden nanopartikler, skadelige fluorstoffer og stoffer, der er på EUs liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Samtidig skal en del af vaskemidlerne være svanemærkede.

 

Kilde: Miljømærkning Danmarks side om svanemærkede bilvaskehaller