Miljøvenlig renovering af din bolig

Publiceret 29-05-2017
Bolig Forbrug Artikel

Læs vores gode råd om, hvordan du kan tænke miljøet ind i renoveringsprojekter.

Vælg den rigtige fugemasse

Fugemasse kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Læs derfor etiketten grundigt for faremærker og spørg forhandleren, om fugemassen indeholder ftalater, inden du køber den. Du kan også bruge app’en Tjek Kemien til at få viden om indholdsstofferne.

Luft ud, når du maler eller lakerer

Alle typer maling og lak afgiver kemikaliedampe, og det er derfor vigtigt, at du sørger for god ventilation, hvis arbejdet sker indendørs. Hold også hyppige pauser og undgå helt at anvende maling eller lak, hvis du er gravid.

Spørg efter alternativer til PVC

Mange byggematerialer indeholder PVC, der kan indeholde problematiske stoffer. Især blød PVC kan være et problem. Du kan derfor spørge efter byggematerialer uden stoffer der på EU's liste over særligt problematiske stoffer eller efterspørg PVC-fri materialer, når du skal købe kabelbakker, afløbsrør, tagrender, gulve, ledninger mv.

Anvend spraymaling udendørs

Spraymaling kan indeholde stoffer, der kan give irritation af øjne og næse, hovedpine, kvalme, og svimmelhed. Brug derfor kun spraymaling udendørs hvis muligt, og brug enten en maske eller hold spraydåsen væk fra ansigtet.