PVC i byggematerialer

Publiceret 29-05-2017
Bolig Artikel

Ftalater er en gruppe af stoffer og er de mest almindeligt anvendte blødgørere i blød PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det.

Ftalater afgives over tiden fra PVC, og det kan derfor være en god idé at gå uden om PVC, som er blødgjort med ftalater, der er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Du skaffe skaffe dig korrekt af med PVC, når produkterne er udtjente.

Følg disse råd, så er du godt på vej.

Gå udenom PVC

Mange byggematerialer indeholder PVC, som kan indeholde problematiske kemikalier. Spørg derfor efter alternative byggematerialer til PVC. Hvis det ikke er muligt, anbefaler vi, at du vælger danske PVC-produkter. Så er du sikker på, at de ikke indeholder bly eller andre tungmetaller.

Hold børn fra blød PVC

Sørg for, at børn ikke leger med materialer, der indeholder PVC. Små børn bør ikke lege med ledninger og anden blød plast fra byggemarkeder, da de kan indeholde ftalater. Den største risiko er i forbindelse med direkte kontakt, fx når børn sutter på blød plastik, der er lavet af PVC.

Benyt genbrugsstationen

Smid aldrig PVC-holdige produkter i skraldespanden. De skal afleveres på genbrugsstationen eller til din kommunes indsamlingsordning for PVC-affald. Hård PVC kan genbruges, mens blød PVC bliver deponeret. Det er et problem for både miljøet og forbrændingsanlæggene, hvis PVC-affald brændes på forbrændingsanlægget sammen med husholdningsaffaldet.

Luft ud og gør rent

Ftalater afgives fra blød PVC over tid. Derfor er det en god ide at lufte godt ud især i timerne eller dagene efter, at nye produkter er taget i brug. Ftalater, der afgives fra PVC, kan bindes til støv, og derfor er det vigtigt, at du holder gulvet rent.

PVC står for polyvinylklorid og indeholder ca. 57 % klor. Hård PVC bruges bl.a. til kabelbakker, afløbsrør, tagrender og vinduer. Blød PVC bruges til bl.a. gulve, tætningslister og ledninger.

Ftalater er de mest almindeligt anvendte blødgørere i blød PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Blødgørere fordamper fra plastmaterialet med tiden (men meget langsomt), og det kan belaste indeklimaet.

Tidligere brugte man tungmetaller som stabilisatorer i plast, især bly og cadmium. I ældre byggematerialer kan man stadig finde tungmetallerne. Bly og cadmium er giftigt og ophobes i mennesker, dyr og naturen.

 

Kilde: Miljøstyrelsens tips om PVC i byggematerialer