Sådan sikrer du din bolig mod skybrud

Publiceret 29-05-2017
Bolig Artikel

I de senere år er Danmark blevet ramt af hyppige skybrud. Følg disse råd, hvis du vil forebygge skader på din bolig, når skybruddet rammer.

Giv vandet fri passage til kloakken

Tjek at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs, så vandet kan komme igennem.

Hold døre og vinduer tætte

Luk vinduer og døre, hvis der er et skybrud på vej. Du kan bruge sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer.

Pas godt på dine værdigenstande

Har du ting stående i kælderen, kan du med fordel sætte dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet. Du bør også fjerne løse genstande udendørs, så de kommer i læ og ikke beskadiges af ekstra vandmængder.

Kom af med vand indenfor

Det er en god ide at have spande, skovle, koste og klud klar til opsamling af indtrængende vand. Sørg også for at slukke elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet.