Slip af med invasive planter

Publiceret 29-05-2017
Natur Have Artikel

Invasive planter er planter, som er indført i Danmark ved menneskelig hjælp, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Læs her hvordan du kan komme af med nogle af disse arter.

Få skovlen under rynket rose

Rynket rose, også kendt som hybenrose, spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora. Det er derfor en god idé at trække eller grave roserne op, når du støder på dem i naturen eller haven.

Bekæmp den japanske pileurt

Japansk pileurt er en hurtigvoksende plante, der lynhurtigt kan overtage haven. Det er derfor en god idé at rykke den op eller rodstikke den. Det er vigtigt at få hele rodnettet med op, da selv den mindste rodstump kan få planten til at skyde igen. Bekæmpelse skal ofte fortsætte i flere år.

Kom af med den vilde pastinak

Den vilde pastinak er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning. Den er i familie med pastinakken fra urtehaven, men ligner mere bjørneklo med sine grove, gulgrønne skærmbloster. Stik roden over 2-3 cm under jorden med en spade eller lignende, så planten dør.

Få bugt med kæmpebjørnekloen

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger. Den mest effektive måde at komme af med planten på er ved rodstikning, hvor man stikker planten over med en spade i to-tre cm’s dybde.

Introducerede arter er arter, der ikke naturligt har forekommet i Danmark siden sidste istid, men som er blevet indført ved menneskelig hjælp.

En introduceret art karakteriseres kun som invasiv, hvis den har negative konsekvenser for den naturlige biodiversitet.

 

Kilde: Miljøstyrelsens side om invasive arter