Sortering af batterier

Publiceret 29-05-2017
Forbrug Artikel

Brugte batterier skal afleveres i en genbrugsbeholder til batterier og må ikke smides ud i skraldespanden. Batterier indeholder nemlig værdifulde ressourcer, og de går tabt, hvis du smider batterierne i skraldespanden.

Følg vores gode råd:

  • Smid ikke brugte batterier i skraldespanden – aflevér dem til genbrug.
  • Du har ikke gavn af at samle store mængder batterier derhjemme – men det har miljøet, fordi vigtige ressourcer i batterierne kan genbruges.
  • Skift først batterier, når det er nødvendigt af hensyn til både ressourcer og penge.
  • Opbevar nye og brugte batterier hver for sig – så har du styr på dem, der dur og dem, der skal afleveres.
  • Tag gerne batterierne ud af udstyr, som du ikke bruger i længere tid. Så lækker de ikke væske, som kan beskadige udstyret.
  • Undgå at batterier kommer i nærheden af åben ild – de kan eksplodere.

Batterier indeholder stoffer som jern og mangan, som er værdifulde ressourcer, der kan bruges igen, når batterierne afleveres til genbrug.

 

Kilde: Miljøstyrelsens tips om batterier

 

Der kan stadig findes gamle batterier, især små knapcellebatterier, som indeholder kviksølv. Hvis disse batterier smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor kviksølvet fordamper. Det gør, at skadeligt kviksølv kommer ud i vores luft, miljø, fødekæde og fødevarer.

 

Kilde: http://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/batterier/

Når batterierne er indsamlet, bliver de sorteret på et sorteringsanlæg. De sendes derefter ud af landet til særlige behandlingsanlæg, hvor materialerne omsmeltes, adskilles og bliver gjort klar til brug igen i nye produkter.

Du kan høre mere om indsamlingsordningen af batterier i dit lokalområde ved at kontakte din kommune.

 

Kilde: http://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/batterier/