Sortering af batterier

Publiceret 29-05-2017
Forbrug Artikel

Brugte batterier skal afleveres i en genbrugsbeholder til batterier og må ikke smides ud i skraldespanden. Batterier indeholder nemlig værdifulde ressourcer, og de går tabt, hvis du smider batterierne i skraldespanden.

Følg vores gode råd:

  • Smid ikke brugte batterier i skraldespanden – aflevér dem til genbrug.
  • Du har ikke gavn af at samle store mængder batterier derhjemme – men det har miljøet, fordi vigtige ressourcer i batterierne kan genbruges.
  • Skift først batterier, når det er nødvendigt af hensyn til både ressourcer og penge.
  • Opbevar nye og brugte batterier hver for sig – så har du styr på dem, der dur og dem, der skal afleveres.
  • Tag gerne batterierne ud af udstyr, som du ikke bruger i længere tid. Så lækker de ikke væske, som kan beskadige udstyret.
  • Undgå at batterier kommer i nærheden af åben ild – de kan eksplodere.