Tænk før du sprøjter

Publiceret 29-05-2017
Have Artikel

Har du forgæves forsøgt at få bugt med ukrudt og skadedyr i din have?

Vi har her samlet fem tips om "tænk før du sprøjter", så du minimerer belastningen af miljøet. Hvis du vil bruge sprøjtemidler, så handler god sprøjteadfærd både om køb, brug og hvad du gør med sprøjtemidlet bagefter.

Vælg klar-til-brug-sprøjtemidler

Klar-til-brug-sprøjtemidlerne er færdigblandede på forhånd, og det eneste du skal gøre er at bruge sprøjtemidlet korrekt. Med klar-til-brug får du den korrekte opblanding. Du undgår dermed risikoen for at spilde koncentreret sprøjtemiddel, da du ikke selv skal opblande, og du undgår nemmere risikoen for direkte hud-kontakt med sprøjtemidlet. Dvs. klar-til-brug-sprøjtemidler er til gavn for både dig selv og miljøet.

Køb kun produkter godkendt til private

Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Hvis du ikke bruger det rigtige middel, eller hvis du bruger for høj dosis, risikerer du at ødelægge de planter, du sprøjter, og at forurene jorden. Med en forkert anvendelse er der også risiko for, at stoffet bliver udvasket til grundvandet.

Se listen over sprøjtemidler, der er godkendt til brug af private

Køb kun produkter godkendt i Danmark

Hent ikke sprøjtemidler fra udlandet til brug i Danmark. Det er forbudt. Du kan se, at et sprøjtemiddel er godkendt af Miljøstyrelsen, når der står på etiketten, at midlet er omfattet af ”bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler”. Desuden skal produktet have et registreringsnummer på etiketten. Se efter dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de danske godkendelseskrav.

Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne

Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at undgå risiko for skade på både sundhed og miljø. Læser du etiketten, så ved du, hvordan du skal forholde dig, før, under og efter du sprøjter. Brug handsker hvis det anbefales på etiketten. Husk at midlet kun er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.

Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden

Du bør vaske hænder efter brug, opbevare sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skille dig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden – så det er en god ide at tjekke din kommunens anbefalinger med hensyn til farligt affald. Hvis der er anvisninger på etiketten, så følg dem og du kan sætte dig ind i, hvad de forskellige faresymboler betyder.