Tips om rengøring uden uønsket kemi

Publiceret 29-05-2017
Forbrug Artikel

Rengøringsmidler kan ofte indeholde sundhedsskadelige stoffer, så du bør altid være opmærksom på, hvordan du anvender dem.

Følg vores simple råd, og minimer påvirkningen fra de skadelige stoffer for både dig selv og miljøet.

Køb miljømærkede rengøringsmidler

Se efter det nordiske miljømærke Svanemærket eller det europæiske mærke EU-Blomsten. Miljømærkerne stiller nemlig krav til indholdsstoffernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Du undgår bl.a. stoffer som klor og visse tensider.

Gå uden om faremærkerne

Undgå så vidt muligt produkter, der er faremærkede som miljø- eller sundhedsskadelige. De kan f.eks. være mærket med et udråbstegn eller med faremærket for miljøfare (dødt træ og død fisk).

Se efter alternativer til klor

Undgå produkter, der indeholder klor. Der findes andre mindre miljøbelastende midler, som er lige så gode som de klorholdige – både til rengøring og blegning.

Undgå desinficerende midler

Det er som regel ikke nødvendigt at desinficere hverken badeværelse eller køkken og køkkenudstyr. Lugtproblemer kan normalt fjernes med almindelige rengøringsmidler. Spækbræt og knive brugt til kylling el.lign. kan vaskes eller desinficeres med kogende vand.

Overvej produkter uden parfume

Parfume kan virke generende i indeklimaet, og det har ingen effekt på hvor rent, der bliver, så overvej at bruge produkter uden parfume

Beskyt huden med handsker

Bruger du handsker, når du gør rent, så beskytter du huden.

Dosér rigtigt

Undgå at bruge for meget rengøringsmiddel. Når du doserer rigtigt, belaster du ikke miljøet unødigt.

Duftfriskere og parfume

Vær opmærksom på at duftfriskere generelt indeholder parfume, der kan genere indeklimaet. Hvis toilettet, køleskabet eller andre rum lugter, kan du fjerne lugten ved rengøring.

Rengøringsmidler indeholder sundhedsskadelige stoffer. På mange rengøringsmidler angiver emballagen, at midlet skal opbevares utilgængeligt for børn, og at man skal undgå at få det i munden eller i øjnene. Rengøringsmidler virker også ofte udtørrende på huden. Samtidig indeholder rengøringsmidler også stoffer, der belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevandet. Selv efter en tur i rensningsanlæg slipper en del af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet.

 

Kilde: Miljøstyrelsens tips om rengøringsmidler