Tips til håndtering af kemikalier i husholdningen

Publiceret 29-05-2017
Forbrug Artikel

Husholdningskemikalier som diverse rengøringsmidler, afløbsrens og maling og andre gør-det-selv produkter bør omgås med forsigtighed, og efter brug skal du huske at bortskaffe resterne på den rigtige måde.

Gode råd om husholdningskemikalier

 • Opbevar dine kemikalier på et sikkert sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med dem.
 • Læs deklarationen på produktet grundigt, brug kun produktet som anvist og tag de nødvendige forholdsregler.
 • Tag faremærkningen alvorligt.
 • Lad være med at omhælde kemikalier til andre emballager end originalen, for eksempel sodavandsflasker.
 • Lad være med at blande rengøringsmidler med klorin. Det kan give giftige dampe.
 • Udsæt ikke din hud, øjne eller lunger for kemikalier.
 • Brug helst spray, lim og maling udendørs eller sørg for grundig udluftning indenfor, da produkterne kan give problemer ved indånding og kan give høje koncentrationer af kemikalier i luften.

Sådan afleverer du kemikalierester

 • Som hovedregel skal alle produkter med et eller flere faremærker håndteres som farligt affald.
 • Kemikalierester og nogle kemikalieemballager (det står på etikken) skal afleveres som farligt affald.
 • Både vand- og oliebaseret maling kan indeholde kemiske stoffer, og derfor skal rester fra malerarbejde behandles som farligt affald. Det gælder dog ikke det plastik eller stof med malerpletter på, som du har brugt til at dække af med.
 • Du afleverer farligt affald på din genbrugsplads eller til din kommunes indsamlingsordning for farligt affald. Det kan i nogle kommuner være den røde miljøboks i din husstand.
 • I nogle kommuner må man sætte farligt affald sammen med storskrald, bare det står separat. Det kan også være din kommune har en miljøbil, som du kan aflevere farligt affald til. Find og følg altid din kommunes anvisninger.
 • Medicinrester afleverer du på dit lokale apotek eller til din kommunes indsamlingsordning for medicinrester.